Historia c/o Grythyttans Gästgivaregård

Historia

Grythyttans Gästgivaregård grundades 1640 på order av Drottning Kristina. Hon befallde att det skulle byggas ett värdshus var 70:e kilometer längs rikets nylagda landsvägar. Varje värdshus skulle ha separata avdelningar för de tre stånden samt rum för åtminstone 24 hästar. Grythyttan ansågs snart vara ett föredömligt värdshus och, enligt Drottning Kristinas förmyndare Axel Oxenstierna, det absolut bästa gästgiveriet utanför huvudstaden.

1905 kom järnvägen till byn och det moderna Järnvägshotellet slog snart ut det ålderdomliga gästgiveriet. 1973 var byggnaden i så katastrofalt skick att man från kommunens håll ville riva och istället anlägga stormarknad med tillhörande parkering. Förslaget röstades ner med bara en rösts marginal. Istället fick hembygdsföreningens två starka män, Arthur Lindqvist och Yngve Henriksson, uppdraget att blåsa liv i gästgivaregården. Där kom också Carl Jan Granqvist in i bilden.

1999, efter 25 fantastiska år som gästgivare (den 18:e på Grythyttan) sålde Carl Jan gästgivaregården till Jenny Ljungberg, en annan ung och orädd entreprenör. Jenny har inte bara fortsatt att utveckla och driva värdshuset med samma entusiasm och esprit utan har även införlivat det i c/o Hotels, historiska hotell där du alltid kan känna dig hemma.

Varje rum och utrymme på c/o Grythyttans Gästgivaregård har sin egen fascinerande historia. Ladda ner pdf:en nedan och läs mer.

%tempC%°C %text%

boka här