Mötes och konferensrums kapacitet c/o Grythyttans Gästgivaregård

Kapacitet

Våra konferenslokaler
Namn & storlek
Antal personer
kvm
Galleriet  130 kvm65130
Vinboden 110 kvm50110
Skräddaren 30 kvm12
30
Basaren 24 kvm8
24
Jaktsalongen
10
24
Gästabudssalen 70 kvm
32
70
Grupprum
Namn


Kaffekasken610
Saxen
46
Kontoret
8
12
%tempC%°C %text%

boka här