Mötes och konferensrums kapacitet c/o Grythyttans Gästgivaregård

Kapacitet

Våra konferenslokaler
Namn & storlek

Antal personer

kvm

Galleriet  130 kvm65130

Vinboden 110 kvm50110

Skräddaren 30 kvm12

30

Basaren 24 kvm8

24

Jaktsalongen

10

24

Gästabudssalen 70 kvm

32

70

Grupprum
Namn

Kaffekasken610

Saxen

46

Kontoret

8

12

%tempC%°C %text%

boka här