Slott utanför Stockholm hotellrum c/o Häringe Slott

Rum & Byggnader

Vasaflygeln

Vasaflygeln

Det är många som gjort anspråk på Häringehalvön under årens lopp. Gustav Vasa ansåg sig har rätt till Häringe och lät 1525 uppföra ett varv samt la örlogsflottans bas här. Vasaflygeln har fått sitt namn efter denna kung.

I Vasaflygeln finns enkel- och dubbelrum, vissa av dem vetter mot äppelodlingen och andra mot slottsgården.

Hotell%20n%C3%A4ra%20Stockholm
%tempC%°C %text%

BOKA HÄR